Za cyklistickým chodníkom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: ,

Identifikácia záťaže