skládka odpadov

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kučín
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza medzi obcami Kučín a Hencovce neďaleko fabriky Bukóza. Asi 200 metrov od skládky je vodný tok Ondava. Aj keď sat u nachádza veľkoobjemový kontajnér, všade navôkol sa tu nachádzajú rôzne odpady, väčšinou však komunálne – plasty, handry, keramika, papier. Nájdeme tu aj konáre, drevo a stavebný odpad.