Skládka pri rieke II

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza na pravom brehu rieky Poprad v blízkosti poľnej cesty zo Spišskej Teplice do Svitu. Je dobre ukrytá v krovinách. Podľa indícií - vrecia od hnojiva - pôvodcom skládky (jej zakladateľom) je PD Spišská Teplica.