skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Nová Kelča
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Na skládku sme sa dostali po ceste č. 15 z Holčíkoviec v smere na Turany. Z hlavnej cesty sme odbočili do prava na staršiu cestu, ktorá nás doviedla až k EZ. Skládka bola sanovaná, no stále na ňu ľudia nosia odpad. Jedná sa prevažne o komunálny odpad – PET fľaše, igelitky, staré odevy, no aj stavebný odpad ako je drevo, tehly, kamene...