skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Tovarné
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka TKO Tovarné sa nachádza asi 500 m severne od obce Tovarné smerom na obec Štefanovce. Skládka sa nachádza po pravej strane cesty, asi 50 metrov od závory, ktorá je tam osadená. Je čiastočne sanovaná, ale je jasné, že ľudia tam sypú odpad aj naďalej. Jedná sa o stavebné odpady, chladničky, textile a iné komunálne odpady.