skládka odpadov Húšťavy Nižné polia

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Vyšný Žipov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

SKLÁDKA ODPADOV HÚŠŤAVY NIŽNÉ POLIA, obec Vyšný Žipov. K EZ sme sa dostali po poľnej ceste od obce Vyšný Žipov v smere na Hlinné. Na zadaných súradniciach sa nachádzala hranica poľa a lesa. Okrem malej kôpky stavebného odpadu sa tam nič iné nenachádzalo. Vo vzdialenosti 50 m od súradníc však bola veľká skládka biologického odpadu – hnojisko. Z toho vytekala hnojovka skoro až k prístupovej ceste. Bol tam cítiť aj hnilobný zápach.