Desatoro hnojísk

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

V okolí Spišského Štiavnika sa nachádza 10 hnojísk. Na mieste s panoramatickým výhľadom na Spišský Štiavnik a Slovenský Raj sa nachádza jedno z nich.