skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Zámutov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

SKLÁDKA TKO obec Zámutov. Skládku sa nachádza južne od stredu obce Zámutov. K skládke viedla najprv panelová, neskôr len poľná cesta. Skládka sa nachádza na vyvýšenom kopci nad obcou. Skládka je sanovaná, na okrajoch občas vidieť zvyšok odpadu a našli sme aj jednu novú kôpku komunálneho odpadu.