bývalá riadená skládka TKO

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Podhorie
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže