Pod Bôrikom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Mengusovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza asi 200 m od obce Mengusovce po oboch stranách potoka (Vesník ?) - pravostranný prítok Popradu. Ide o komunálny odpad: plasty, kov, handry, sklo... Časť sa nachádza priamo vo vode potoka.