Ovčín

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, obec Kremnické Bane
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Setová
  • Body: 16

Identifikácia záťaže