Skládka pri majetkoch v Matejovciach

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza pri majetkoch v Matejovciach, pri poľnej ceste. Jej zloženie predstavujú najmä pneumatiky a ďalší komunálny odpad - veľké igelitové vrecia...