skládka PO Lovce

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, obec Lovce
  • Druh:
  • Typ: Tradičná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Ide hlavne o bioodpad zo záhradiek a stavebný odpad z domácností.