stará neriadená skládka (časť Tesáre)

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, obec Tesárske Mlyňany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Skládka je v prednej časti vyčistená, starý odpad sa postupne rozkladá.