skládka TKO Kratiny

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Zvolen, obec Dobrá Niva
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže