Hajnovecký jarok

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj kraj, okres Topoľčany, obec Hajná Nová Ves
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Greenpeaces

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Skládka sa nachádza medzi obcou Hajná nová Ves a vodnou nádržou. Tvorí ju prevažne komunálny odpad.