Skládka na Palesku

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišské Bystré
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza na pravo od cesty. Nachádza sa tu najmä stavebný, ale aj komunálny odpad. Pred rokom sa tu nachádzalo viac odpadu. Odpad je porozhadzovaný na väčších plochách.