Skládka pri záhradkárskej osade

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Švábovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza vedľa záhradkárskej osady v intraviláne obce Švábovce, je rovinatého charakteru. Uložený odpad je biologický, stavebný, ale aj komunálny ( pet fľaše, igelitové vrecká...).