Skládka na úbočí

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Švábovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o nelegálnu skládku odpadu v blízkosti chránenej lokality Švábovská stráň, na konci poľnej cesty vedúcej zo Šváboviec. Skládka prechádza z roviny do mierneho kopca a je tvorená hlavne komunálnym odpadom a odpadom stavebným.