Nová skládka v dedine

  • Lokalizácia: Žilinský kraj kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Pribylina
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita sa nachádza pred zrekultivovanou skládkou Pod brehom, vpravo za poslednými obytnými domami. Tvorí ju odpad biologický, komunálny aj stavebný. Je to novovytvorená skládka odpadu, v rovinatom teréne.