Hnojisko nad Oľšacvicou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Oľšavica
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Hnojisko sa nachádza smerom z Oľšavice do Brutoviec. Bývalé hnojisko je zakryté fóliou a pneumatikami. Aj v okolí hnojiska sa nachádza veľa pneumatík.