Skládka nad Uložou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Uloža
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Nachádza sa na pravej strane cesty do Ulože z Levoče. ku skládke vedie príjazdová cesta.