Skládka pri Starom mlyne

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Dravce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza na pravej strane cesty E18 zo Spišského Štvrtku do Levoče v blízkosti parkoviska pri penzióne Starý mlyn.