Skládka pri Úsvite

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Švábovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza vedľa cesty 3. triedy z Hozelca do Úsvitu, oproti nej sa nachádza hnojisko. Je v rovinatom teréne, tvorená najmä komunálnym odpadom ( fľaše, sáčky ... ) a stavebným opdadom.