Hnojisko na kraji poľa pri Malom Slavkove

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Kežmarok, obec Malý Slavkov
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

EZ sa nachádza pred obcou Malý Slavkov v smere od Kežmarku, dostanete sa k nemu po panelovej ceste. Je v ochrannom pásme TANAP-u. Ide o menšie hnojisko medzi plotom hydinární a poľom, okrem hnoja sa tu nachádza aj menší komunálny odpad.