Hlinisko mazutové hospodárstvo

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Spišské Podhradie
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Skládka, ktorá sa nes už nepoužíva.

Mudrlanti

Severne od Spišského podhradia za diaľnicou D1 sa nachádza rozsiahla skládka s rôznymi druhmi stavebného a komunálneho odpadu. Veľké množstvo plastových fliaš, pneumatík, kusov betónu, igelitových vreciek, atď.

Tajkáči

Nachádza sa na ľavej strane cesty E18 smerom z Popradu do Prešova.