Hnisko nad Uložou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Uloža
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 0
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Bývalý objekt živočíšnej výroby nad obcou Uloža sa nachádza na pravej strane cesty od Vyšných Repašov. Budovy sú opustené, majú prepadnuté strechy, celý objekt je zarastený vegetáciou.