Hnojisko pri Úsvite

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Švábovce
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Hnojisko sa nachádza vedľa cesty 3. triedy z Hozelca do Úsvitu, oproti sa nachádza nelegálna skládka odpadu. Je v rovinatom teréne, na okrajoch je betónový múr, nedá sa posúdiť, či je spevnený aj podklad.