test

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: ,

Identifikácia záťaže