skládka kalov Hampoch

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Levice, obec Pukanec
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Otázková
  • Body: 16

Identifikácia záťaže