skládka KO Mnešice Tušková

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže