skládka KO (časť Židová)

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Vráble
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže