Brezany skládka odpadov

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, obec Nedožery - Brezany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Veľká časť skládky je upravená. Je na ňu navezená hlina, je zatrávnená a vyformovaný kopec s krížom navrchu . V okolí kopca rastie bujná vegetácia. Environmentálnu záťaž predstavuje zberná nádoba , v okolí ktorej tvorí rozkladajúci sa odpad mäkké podlažie.