staré koryto potoka skládka

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, obec Báhoň
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže