skládka odpadov (U Tehelne)

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Skalica, obec Gbely
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

bosoráci

Skládka sa nachádza na konci obce Gbely, smerom na Šaštín. Je to obrovská jama, ktorá vznikla odoberaním hliny na výrobu tehál. V súčasnosti ju zavážajú priemyselným odpadom- odpadovou keramikou, betónom, stavebným materiálom. Okrem toho sem ľudia vyvážajú aj domový odpad. Našli sme tu skládku pneumatík, biologický odpad, plasty. V jej okolí sú jednej strany domy. Z ostatných strán je príroda- polia, lúky, les a záhradkárska osada. V blízkosti sa nachádza chránená oblasť Dubina a chránené vtáčie územie.