flotačná úpravňa

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Špania Dolina
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Tradičná
  • Body: 16

Identifikácia záťaže