skládka TKO, centrum obce

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Fačkov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže