skládka Pršianska terasa

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže