Mliečany

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže