skládka TKO Studenec

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, obec Detva
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka tuhého komunálneho odpadu v lokalite Detva-Studienec je umiestnená v kopci mimo mesta. Ide o skládku odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Odpad je triedený a uložený na jednotlivé miesta podľa druhu, niektoré plochy sú spevnené betónom.

Greenpeaces

Skládka je sčasti rekultivovaná s cieľom vrátiť plochu do prírodného prostredia ako trvalý trávnatý porast.