skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Gelnica, obec Gelnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza vo východnej časti mesta Gelnica v priemyselnej zóne. Môžeme ju vidieť po ľavej strane cesty, ak ideme cestou do Margecian. Je zarastená trávou. Videli sme na nej plastové fľaše, rôzne kusy dreva, igelity a textil.