skládka KO Zimmermanka

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Gelnica, obec Kluknava
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Skládka komunálneho odpadu, ktorá sa už nepoužíva.

Mudrlanti

Po ľavej strane cesty 547 smerom z Kluknavy na Margecany sa nachádza nápadná malá časť lesa bez akýchkoľvek stromov a trochou nízkych drevín a bylín. Ľudia toto miesto pravdepodobne využívajú na odhodenie drobných odpadkov. Sú to napríklad plastové a sklenené fľaše, plechovky a pneumatiky.