skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Humenné, obec Hudcovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka TKO v Hudcovciach, na východnej strane obce, v smere od Továrneho na Topoľovku. Skládka je čiastočne sanovaná, ale najmä na jej okrajoch a svahu je jasne vidieť odpad a to aj nový. Jedná sa o stavebné a komunálne odpady.