ČS PHM Strážky

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Kežmarok
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Setová
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

ČS PHM sa nachádza v extraviláne obce Strážky, v lokalite Pradiareň. V okolí je poľnohospodárska pôda a záhradky.

Snežienky

EZ, ktorú tvorí ČS PHM, sa nachádza pri hlavnej ceste medzi Kežmarkom a Strážkami, v časti Pradiareň. Ide o obnovenú, nie ešte úplne dokončenú ČS ( v jej okolí ešte prebiehajú stavebné práce, úprava terénu ), keďže podľa informácií, ktoré sme získali, niekde v týchto miestach stála stará aj v minulosti. Nádrže sú zakopané v zemi. V blízkosti sa nachádzajú záhradky a poľnohospodárska poda.

Tajkáči

Na mieste bývalej čerpacej stanice sa dnes nachádza už nová. Vidno ešte dokončovacie práce.