skládka Malé briežky

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Lendak
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Nachádza sa na začiatku obce smerom od Výbornej. Odpad je rozmiestnený po dĺžke brehu asi 600 metrov. Nachádza sa tam stavebný odpad, komunálny odpad, odpad zo záhrad. Neďaleko je tiež sklad dreva.