skládka Pri tvarožnianskom chotári

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Vrbov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o zrekultivovanú, zarastenú skládku, ktorá sa nachádza nad poľnohospodárskym družstvom. Starý odpad je na mieste len zahrnutý,čo sa prejavuje najmä v morfológii terénu ( svahovitý terén ), no žiaden odpad z nej nevytŕča, len miestami sú zvyšky nového, odhodeného odpadu.