ČS PHM

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Bidovce
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Pôvodná ČS PHM je úplne zlikvidovaná a na jej mieste vznikla úplne nová budova STK Bidovce - {stanica technickej a emisnej kontroly}.

Mudrlanti

Skládka sa nachádza asi v obci Bidovce. Je tu postavená budova STK. V jej okolí je všade porozhadzovaný odpad - vreckovky, igelit, plechovky, špaky z cigariet...