skládka KO Chorváty I

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Turnianska Nová Ves
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže