skládka Pod Bukovou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Skládka komunálneho a živočíšneho odpadu.

Mudrlanti

Skládka sa nachádza asi 450 metrov od obce Bijacovce. Dostali sme sa na ňu po staršej ceste smerom do obce Ordzovany. Nebolo ľahké ju nájsť, pretože už zarástla trávou. Skladá sa z komunálneho odpadu - fľaše, kartóny, igelity, textil...

Tajkáči

Skládka sa nachádza medzi Bijacovcami a Ordzovanami na pravej strane cesty.