skládka pri ceste

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Harakovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza na pravej strane cesty medzi Harakovcami a Dúbravou. Odpad nevidno, nachádza sa tu len navozený hnoj.